Met ingang van 1 november 2023 is de LionsPortal.nl stopgezet.

Wij danken u voor uw steun aan de goede doelen die via LionsPortal.nl mogelijk zijn geweest.

Wij wensen u veel gezondheid en geluk toe.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een email sturen aan: info@lionsportal.nl